08.68.79.0114
Tiếng Việt Tiếng Anh
slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image

Bình chữa cháy bột ABC 4kg

  • Mã SP: MFZL 4
  • Giá: 135.000 đ
  • 1. Vật liệu vỏ bình: Thép Cacbon dẻo.         

    2. Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Hút liền         

    3. Thành phần chất chữa cháy chính: NH4H2PO4; (NH4)2SO4… 

  • Chi tiết sản phẩm
  • Đánh Giá Sản Phẩm